توسعه ایده راشا

جنگ برای سیاره میمونها

Rated 3/5 based on 49 customer reviews

ساخته مت ریوز | محصول آمریکا سال 2017

آخرین قسمت سه گانه سیاره میونها که در ادامه قسمت قبلی و جنگ میان باقی مانده انسانها و نسل جدید میمونهای هوشمند است. این فیلم بسیار کم گفتگو بوده و با جلوه های ویژه قدرتمند خود، مرز میان موجودات زنده شده توسط کامپیوتر و موجودات واقعی را کمرنگ کرده است.

قیمت: 0 تومان

برای تماشای کامل، وارد شوید قسمت کوتاهی ببینید

با خرید اشتراک اپیدو، نه تنها به این اثر و تمام آثار اپیدو دسترسی خواهید داشت، بلکه از جوایز اپیدو نیز بهرمند می‌شوید. برای اشتراک سریع ۱ را به ۳۰۷۰۰۰ ارسال کنید
همچنین بیشتر فیلم ها با لینک مستقیم قابل دانلود هستند.

نمونه کیفیت

پس از آغاز جنگ میان میمونها و انسانها که به توطئه کوبا، رقیب سزار آغاز شده بود. اکنون میونها در جنگلهای شمالی و به دور از انسانها مخفی شده و زندگی می کنند. اما انسانها به رهبری یک فرمانده مقتدر نظامی با نام کلنل به دنبال شکار و نابودی آنها هستند. از طرفی دیگری تهدیدی جدید برای نسل انسانها در حال ظهور است... ...

بیشتر ببینید