بوشوک

بی شک این فیلم برای مخاطبین جوان بخصوص طرفداران بازی های رایانه ای ساخته شده است اما اکشن نفس گیر و ساختار ضد قهرمان آن، تماشای آن را برای هر بیننده مشتاقی جذاب می کند. افزایش گرایشات نژادپرستانه و همچنین جریانهای حامی ترامپ داستان را چندان دور از ذهن نشان نمی دهد و نکته آخر اینکه این فیلم برای رقابت در بخش دو هفته کارگردانان هفتادمین جشنواره فیلم کن انتخاب شده بود.