جنگ ستارگان: قسمت نهم - خیزش اسکای‌واکر

این فیلم به عنوان نهمین قسمت در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان به شمار می‌رود و پایانی بر یکی از بزرگترین مجموعه های سینمایی است