ال کامینو

فیلم ادامه‌ای بر سریال بسیار موفق و مشهور "برکینگ بد" است، که داستان فرار "جسی پینکمن" سوار بر یک ماشین کلاسیک "ال کامینو" را روایت می کند. فیلم با فلاش بک رجعت هایی به گوشه و کنار شخصیت های سریال نیز می کند. با وجود وابستگی فیلم به سریال اما به صورت مستقل نیز سر و شکل سرگرم کننده و جذابی دارد.