سونیک خارپشته

بر اساس بازی بسیار مشهور از کمپانی SEGA یک خارپشت آبی و سخنگو توانایی عجیبی در سریع حرکت کردن را دارد. یک دانشمند بدجنس دیوانه به دنبال گرفتن قدرتهای فوق طبیعی او است.