حیات

آیا سیاره ما تنها زایشگاه حیات در منظومه شمسی است؟ در جواب این سوال همواره نگاه ها به سمت سیاره همسایه ما مریخ رفته است. بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که مریخ در گذشته دارای شرایط زندگی برای موجودان زنده بوده است. اما تا این موضوع به طور عملی بررسی نشود هیچ جوابی به آن نمی توان داد...