شخصیت های پنهان

با وجود اینکه سالها از لغو برداری در ایلات متحده گذشته بود اما همچنان ایالات مختلفی قوانینی برای جداسازی نژادی داشتند. این قوانین با شعار مساوی اما جداشده به طرز مشهودی برای رنگین پوستان تبعیض آمیز بود. در دهه 60 و بعد از ماجرای رزا پارکر - زنی که در قسمت سفید پوستان اتوبوس بر روی صندلی نشست - جنبش ها به رهبری مارتین لوتر کینگ شدت گرفت تا اینکه بلاخره در زمان پرزیدنت جانسون کلیه قوانین تبعیض آمیز سیاه و سفید لغو شد.